Kim jesteśmy, co robimy

 

Dawno, dawno temu niewielka grupa paralotniarzy latająca na Mazurach, postanowiła założyć stowarzyszenie, aby wspólnie działać na rzecz lotnictwa w tym rejonie. I tak w roku 2011 powstało Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Jeziorowskich Gm. Stare Juchy, które obecnie liczy prawie 30 członków.

Początki były trudne i często spotykano się z brakiem zrozumienia dla podejmowanych inicjatyw. Stowarzyszenie rozwija się jednak szybko, a możliwości wspólnego latania jest coraz więcej. Lotnictwo stało się szansą dla promocji obszaru Mazur. Nawiązaliśmy współpracę z władzami UG Stare Juchy, w wyniku której nasza organizacja otrzymała konkretne wparcie. Nawiązujemy współpracę z działającymi na naszym terenie Stowarzyszeniami, aby szybujące wysoko kolorowe paralotnie  i statki powietrzne, stały się nieodłącznym elementem krajobrazu.


Celami statutowymi stowarzyszenia są rozmaite działania mające na celu propagowanie i rozwijanie sportów lotniczych w rejonie Mazur. Podstawowym zadaniem jest opieka nad lokalnymi miejscami do latania. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją pikników lotniczych w tym cyklicznego już "Pikniku paralotniowego w gminie Stare Juchy", który z roku na rok coraz bardziej się rozwija, prelekcjami i odczytami w lokalnych szkołach, świetlicach itp.


Zamierzamy mocno przyczynić się do dalszej promocji obszaru Mazur a szczególnie rejonu gminy Stare Juchy, zarówno wśród pilotów jak i turystów krajowych i zagranicznych poprzez publikacje filmów z naszych lotów nad tymi przepięknymi terenami. Sportowe i estetyczne walory lotnictwa docenia coraz więcej ludzi. Warto również zaznaczyć, że lotnictwo jako sport łączący wysiłek fizyczny z wykorzystaniem sił natury jest sportem w pełni ekologicznym i znakomicie wpisującym się w majestatyczny, piękny i spokojny nastrój Mazur. Planujemy stworzenie miejsc służących oderwaniu się od ziemi, które bezpiecznie będą służyć zarówno pilotom jak i widzom podziwiającym nasz sport.

 

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu członków Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego, niezależnych pilotów którzy nas wspierają, władz UG Stare Juchy, miejscowych mieszkańców i przedsiębiorców, MSL musi stać się jednym z lepiej funkcjonujących stowarzyszeń, a same Mazury jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportów lotniczych w Polsce. Pragniemy podziękować wyżej wymienionym i zaprosić wszystkich do współpracy i wspólnego latania.